Kako prikazati sljedeću e-poštu nakon brisanja?

Ponašanje možete postaviti nakon brisanja e-pošte pomoću opcije Više ... | Globalne postavke Napredne značajke | Prikaži nakon brisanja poruke:

  • Popis pošte - Za prikaz popisa pošte nakon brisanja.
  • Sljedeća poruka - da biste vidjeli sljedeću e-poštu nakon brisanja.

    Vidi također