Prijavite se i započnite s uslugom BlueMail

Prijavite se na svoj račun e-pošte

Da biste započeli, prvo se moramo prijaviti i dodati račun e-pošte. Za ovaj primjer koristit ćemo Gmail račun koji koristi OAuth za prijavu. Dodirnite Dodaj Google račun

Prijavite se u Google

Zatim možemo odabrati račun koji se nalazi unutar upravitelja računa ili možemo dodati drugi Gmail račun. Prijavit ćemo se na dodatni račun umjesto da koristimo postojeći Gmail račun za ovaj primjer. Dodirnite Drugi Google račun

Zaslon za Gmail 1

Nakon toga unosimo vjerodajnice za novi račun, uključujući korisničko ime i zaporku. Gmail upotrebljava OAuth kako bi vaš račun uvijek bio siguran. Da biste saznali više o OAuthu, posjetite naš savjet

prijavite se u BlueMail

Na kraju moramo postaviti naziv i opis našeg novog računa. Ime je ono što će primatelji vidjeti prilikom slanja e-pošte, dok je opis računa kako možete prepoznati svoj novi račun u programu BlueMail . Neki korisnici žele koristiti boje kako bi razlikovali vaše račune, a uz BlueMail možete lako promijeniti boju .

    Vidi također