Kako sinkronizirati mape / oznake s IMAP računom?

BlueMail prikazuje sve IMAP mape vašeg računa kao što postoje na vašem poslužiteljevu poslužitelju.

Ako ne vidite mapu u programu BlueMail koja postoji na vašem poslužiteljevu poslužitelju, možda ćete je morati "omogućiti" za IMAP.

Na primjer, da biste omogućili oznake / mape usluge Gmail, pogledajte ovo u odjeljku "Prikaži mape na usluzi Gmail".

Imajte na umu: planiramo podržavati pravila klijenta koja će vam omogućiti da filtrirate određene riječi u predmetu ili tijelu pošte ili domena u adresi pošiljatelja i dodijelite ih u mapu (kao što je korisnička mapa ili mapa neželjene pošte) ,

    Vidi također