Koji su Filtri na izborniku Top Bar?

Filtri vam omogućuju brzo pronalaženje važnih poruka od vaših kontakata, usluga, pa čak i poruka koje niste pročitali.

  • Sve - prikazuje sve e-poruke u pristigloj pošti inc. Gotovo, Odgoda itd.
  • Nepročitano - Prikazuje nepročitane poruke e-pošte, tako da nikad nećete propustiti ni poslanu e-poštu.
  • Označeno zvjezdicom - prikazuje sve vaše zvjezdane, označene, važne poruke e-pošte.
  • Dolazni - slično filtru "Sve", bez odgodenih i gotovih e-poruka, tako da se ne miješaju s ostalim e-porukama.

BlueMail Picker

Saznajte kako promijeniti zadani filtar.

    Vidi također