Kako deblokirati pošiljatelja?

Ne nudimo filtar za neželjenu poštu sam po sebi, ali alat za upravljanje neželjenim sadržajem koji se oslanja na filtar za neželjene davatelje usluga: vaš pružatelj ima poseban softver koji otkriva sumnjive e-poruke i stavlja ih u neželjenu poštu. To će se odraziti na BlueMail kao i web-klijent pružatelja usluge.

Sve postavke učinjene u programu BlueMail nadopunjuju radnje vašeg pružatelja usluga, a ne možemo poništiti ili nadjačati vašeg davatelja usluga. Dakle, bitno:

Ako blokirate pošiljatelja u programu BlueMail, možete deblokirati ovu adresu ili domenu da biste im ponovo povjerili.

Međutim, ako je vaš davatelj filtra prepoznao nešto kao neželjeni sadržaj, premjestit će e-poštu u mapu Neželjena pošta i nećemo ga moći promijeniti. Čak i ako smo pokušali, vaš će vam pružatelj usluge vratiti neželjenu poštu.

Da biste deblokirali pošiljatelja koji je blokiran korištenjem značajke Spam usluge BlueMail, idite na mapu Spam. | Otvorite e-poštu. | Dodirnite izbornik s tri točke. | Deblokiraj pošiljatelja potvrdite s OK .

    Vidi također