Što su usluge klasteri i kako ih koristiti?

BlueMail organizira slične poruke e-pošte kako bi uklonio mnogo nereda iz vašeg pristigle pošte, a da pritom ne skriva poruke e-pošte. Ona kategorizira poruke e-pošte od poznatih usluga u pametne klastere i automatski organizira vaše e-poruke u strukturu podmapa, bez poteškoća da to rukovodi ručno.

Svaka poruka e-pošte koja ulazi u uslugu klastera služi kao podsjetnik za prethodne e-poruke koje ste možda propustili, tako da čim se primi nova e-pošta te usluge, klaster usluge pojavljuje se na vrhu pristigle pošte.

Dodirivanjem klastera usluge otvorit će se pregled usluge i vidjet ćete sve poruke primljene od te usluge.

Da biste otvorili najnoviju e-poštu u klasteru usluga, taknite '»'

Možete prilagoditi svoje postavke obavijesti po skupu usluga tako da odete na Više ... | Obavijesti | Obavijesti o klasteru Dodirnite klaster.

Postoji više radnji za upotrebu u klasterima usluga:

  • Utišaj obavijesti
  • Označi sve kao pročitano
  • Izbrisati sve

Možete onemogućiti usluge klastera tako da odete na Više ... | Globalne postavke Razgovori / klasteri onemogućiti Omogući klastere .

    Vidi također