Što radi Switch Toggle za ljude?

Prekidač za prebacivanje korisnika koji se nalazi u gornjem desnom kutu brz i jednostavan je način sakrivanja Usluge s popisa pošte. S preklopkom preklopnog preklopnika sve su usluge skrivene s popisa pošte ostavljajući samo e-poruke od ljudi ili grupa. Skrivanje usluge s popisa pošte vrlo je jednostavnije za navigaciju pristiglom poštom i omogućuje vam da pronađete potrebne poruke e-pošte od osoba s kojima želite razgovarati.

Prekidač

Ako je vaš prvi put korištenjem Prebacivanje korisnika ili ste nedavno dodali novi račun, za BlueMail može potrajati nekoliko minuta za postavljanje vašeg novog pregleda People Switch.

    Vidi također