Hva er 3-punkts menyalternativer i Compose Mode?

På topplinjen 3-punktsmeny i komponentmodus har du følgende alternativer:

  • Legg ved en fil
  • Ta et bilde
  • Legg til Cc / Bcc
  • Sett høy prioritet
  • Aktiver lese kvittering

komponer

    Se også