Hvordan gjøre operasjoner på flere post, i bulk? Hvordan arkivere / Slett / Merk som Les flere e-poster?

Du kan utføre en handling på flere e-postmeldinger samtidig ved å bruke Multi Edit- modus.

Du kan komme inn i denne modusen på to måter:

  1. Bruk 3-punktsmenyen øverst til høyre i e-postlistevisningen
  2. Langt å trykke på en e-post i e-postlistevisningen

En gang i denne modusen kan du velge postene du vil bruke en handling på, og deretter utføre handlingen på dem alle samtidig. Handlingene inkluderer Marker alt, Slett, Flytt, Arkiver, Marker som Les / ulest, Merk som ferdig / Tilbakestill, Star / Unstar og andre, avhengig av kontekst og e-postleverandør.

    Se også