Slik legger du til en e-postadresse i telefonbokkontaktene?

BlueMail tilbyr en rekke måter å oppnå dette på:

  • Du kan raskt trykke på avsenderens avatar / bilde fra postlisten, og du får se muligheten til å legge til denne kontakten .
  • Du kan gjøre det samme fra selve e-postvisningen.
  • Du kan trykke lenge på avsenderen (fet skrift) fra postvisningen og deretter Legg til i kontakt .
  • Til slutt, og igjen fra e-postvisning, kan du trykke på Flere detaljer , trykk lenge på hvilken som helst kontakt og deretter Legg til i kontakt- alternativ.

Merk: Når du legger til en kontakt, grensesnittet vi til det eksisterende kontaktprogrammet, og du får vanligvis alternativer for å opprette en ny kontakt eller for å oppdatere en eksisterende.

Kopier en e-postadresse

    Se også