Hva er bunnlinjen i e-post?

Innenfor en e-post har du en nederste linje med følgende ikoner:

| Handling senere | Snooze + | | Handling ferdig | Ferdig | | Søppel | Søppel | | Svare | Svar Alle | | Mer | Mer |

Merk: Du kan konfigurere disse handlingene

    Se også