grupper

  • Opprette og fjerne en gruppe
  • Oppgi en gruppe og sette inn et bilde
  • Send en epost til en gruppe
  • Hva er foreslåtte grupper?
  • Hva er Group Mail, hvordan kan jeg bruke det?