Trykk

  • Vil meldingen åpne programmet?
  • Hvilke tiltak er tilgjengelige på varsler?
  • Programmet kjører ikke, vil jeg få varsler om innkommende nye e-poster? Hva er Push Notification? Støtter du Push?
  • Hvordan sjekke om e-post med jevne mellomrom? Slik setter du inn henteintervallet?
  • Jeg mottar ikke meldinger. Hvordan kontrollerer jeg Push Status?
  • Hvordan deaktivere varslinger for gitt tider? Hva er ikke forstyrrelsesalternativet?