Hvordan konfigurerer du flere redigeringshandlinger?

For å konfigurere Multi Edit-handlinger, trykk på Mer ... | i postvisning Globale innstillinger | Tilpass menyer | Konfigurer handlingsknapper | Konfigurer Multi Edit Actions .

Velg 4 handlinger.

Allerede valgte handlinger vil bli gråte ut.

| | Slett | | | Arkiv | | | Merk av / ulest | | | Star / Unstar | | | Flytt | | | Merk alle | | | Ferdig / Ubestemt |

    Se også