Støtter du samtaler? Hvordan deaktiverer / aktiverer jeg samtaler?

BlueMail støtter totalt samtaler og smarter sammen alle dine e-postmeldinger som sendes og mottas i samme samtale, og tråder dem inn i en samtale for enkelhets skyld. Du kan også utføre bulkoperasjoner på hele samtalen.

I e-postlistevisningen vises en samtale med den siste innkommende avsenderens detaljer og tid, samt antall utvekslede e-postmeldinger i den samtalen. Hvis du trykker på avataren, vises alle e-postene i den samtalen. Vær oppmerksom på at Ferdig / Snooze- operasjoner er deaktivert i en samtale.

For å aktivere / deaktivere "samtaler", trykk på Mer (ooo) | Globale innstillinger | Samtaler / Klynger | Aktiver samtaler Når du leser samtalen, kan du sortere rekkefølgen på samtalepostene ved å velge 3-punktsmenyen og deretter trykke på " Endre samtalesort .

    Se også