Slik sletter du en konto?

Du kan slette en konto ved å bruke: Mer | Ulike kontoinnstillinger | pek på kontoen du vil slette | Rediger konto | Fjern konto | Bekreft med OK .

    Se også