Hvor er mine forslag?

Utkast til e-post du skriver, men ennå ikke sendt (enten på grunn av ikke å ha internettforbindelse eller annen grunn), blir holdt.

Du kan vise mappene dine ved å: Sveip fra venstre kant eller ved å trykke på øverste venstre hjørnelogo, og velg ønsket konto. Velg Utkast se utkastene dine.

    Se også