Slik oppdaterer / redigerer du en konto? Hvilke kontos detaljer kan jeg endre?

Bruke mer ... | Ulike kontoinnstillinger | pek på kontoen du vil redigere | Rediger konto .

Du kan se din e-postadresse og leverandør.

I tillegg kan du oppdatere følgende detaljer:

  • Navn - Navnet som presenteres når du sender en e-post fra denne kontoen.
  • Beskrivelse - Hvordan kontoen din blir presentert for deg i kontolisten.
  • Kontofarge
  • Gå tilbake til standardkontofargen
  • Fjern konto

Hvordan oppdaterer jeg passordet mitt på Outlook-kontoen min ved hjelp av OAuth? Hvordan oppdaterer jeg passordet mitt på min Yahoo-konto ved hjelp av OAuth? Hvordan oppdaterer jeg passordet mitt på Gmail-kontoen min ved hjelp av OAuth?

Merk: Oppdater passord- alternativet er tilgjengelig for visse leverandører som ikke støtter OAuth .

    Se også