Hvordan opprette, endre navn på eller slette mapper?

Hvis du vil opprette, endre navn på eller slette en mappe, trykker du på Mer ... | Kontoer | Velg Konto | Folder Management og velg:

  • Opprett mappe - Skriv inn et mappenavn og trykk OK
  • Endre navn på mappe - Velg mappe for å gi nytt navn, skriv inn et nytt navn og trykk på OK
  • Slett mappe - Velg mappen som skal slettes og bekreft ved å trykke på JA (eller avbryt operasjonen ved å trykke NO )

Merknader:

IMAP- og Exchange-kontoer - Mappoperasjoner blir synkronisert med e-postserveren din, og dermed hvis du lager, endrer navn på eller slett en mappe, vil BlueMail utføre den samme operasjonen på serveren.

POP3-kontoer - Mapper er lokale og finnes bare på enheten. Hvis du lager, endrer navn på eller slett en mappe, eksisterer den bare i BlueMail på den enheten.

BlueMail Opprett mappe

    Se også