Hva er Gmail 'All Mail' -mappe? Hva er Arkivhandling for Gmail?

Gmail har en standard arkivmappe som heter All Mail, som allerede forhåndsarkiverer alle postene. En Arkiv-kommando for Gmail fjernet i hovedsak posten fra Innboks og det er alt (som det allerede er en del av All Mail ). Dette er Gmail-spesifikk oppførsel.

Hvis du vil endre funksjonen "Slett", så vil det også arkivere e-postene dine i stedet for å flytte dem til papirkurven, du kan endre mappekartingen:

Gå til Mer | Ulike kontoinnstillinger | Velg din Gmail-konto | Mappehåndtering | Mappekartlegging | Papirkurvmappe | Velg [Gmail] All Mail

    Se også