Hvordan skjule bunnlinjen i listevisningsmodus?

Når du ruller ned - vil den nederste linjen forsvinne.

    Se også