Hvordan endrer jeg klientinnstillinger?

Å få tilgang til de avanserte funksjonene og tilpasse hvordan klynger oppfører seg i hovedvisningen:

Trykk på Mer ... | Globale innstillinger | Samtaler / Clusters . Under Clusters - Main View finner du innstillinger for å tilpasse hvordan klynger oppfører seg i hovedvisningen.

  • Vis hele klokken på klikk - Ved å klikke på en e-post i e-postlistevisningen åpnes klyngemeldingslisten.
  • Utfør operasjoner på hele Cluster - Operasjoner utført i Multi-Edit vil påvirke hele klyngen.
  • Bekreft før du kjører på klaser - Aktiver en bekreftelsesmelding før du utfører en handling på en klynge.

    Se også