Slik setter du Vibrasjoner på Varsler?

For å få tilgang til å vibrere oppsettet per konto, gå til Mer ... | Varsler | Bla til kontoen | Lyd | Vibrate | LED | Vibrere

  • Aktiver vibrere - Aktiver / deaktiver vibrasjon.
  • Vibrasjonsmønstre - Velg lengdealternativet.
  • Gjenta vibrasjon - Velg antall repetisjoner.

    Se også