Hvordan kan jeg kartlegge mine mapper for å matche leverandøren min?

For å administrere mappene dine, trykk Mer ... | Ulike kontoinnstillinger | Trykk på kontoen din | Mappehåndtering | Mappekartlegging .

For å endre mappekartingen klikker du bare på mappen du vil kartlegge fra, og velg mappen du vil kartlegge til.

Generelt bør kartleggingen din samsvare med mappene leverandørens webklient bruker.

Dette vil bidra til at synkroniseringen din utføres korrekt.

E-postmeldinger som du arkiverer / sletter / sender i BlueMail vil bli plassert i den parallelle navngitte mappen for senere tilgang på webklienten din og omvendt.

Merk: Mappekartlegging brukes bare til IMAP og Exchange og ikke for POP3.

    Se også