Hvordan markere en e-post som Snooze +? Hvordan legge til en e-post til oppgaver?

Seinere

Du kan legge til en e-post på oppgaver / snooze en e-post ved hjelp av disse metodene:

En Snoozed-e-post vil vises på Snooze og alle filtre , men ikke på Innkommende eller Ferdige .

    Se også