Oppgi en gruppe og sette inn et bilde

Hvis du vil redigere gruppens navn og bilde, klikker du på Gruppe-ikonet.

Rediger navn

  • Trykk på pennikonet
  • Skriv inn det nye gruppenavnet
  • Trykk på SAVE

Rediger gruppefoto

Trykk på kameraikonet og deretter:

  • Velg bilde - fra galleriet ditt
  • Fra kamera - ta bilde
  • Websøk - Se etter et bilde på nettet

    Se også