Vil meldingen åpne programmet?

Meldingen åpner BlueMail på den eksakte nye e-posten, slik at du umiddelbart kan handle på det.

Det er også begrensede handlinger du kan gjøre direkte fra varselet. Ved å koble ut varselet i "Meldingssentrum" blir du bedt om følgende alternativer: Svar, Merk som Utført og Slett.

    Se også