Hvilke tiltak er tilgjengelige på varsler?

Direkte fra varsler kan du lese essensen av meldingen, Merk som lest, eller Svar (som standard). Ved å klikke på varslingen i "Meldingssentrum" blir du bedt om følgende alternativer: Svar, Merk som Utført og Slett.

Du kan tilpasse denne handlingen i varslingssenteret ved å trykke på Mer (ooo) | Globale innstillinger | Tilpass menyer | Konfigurer handlingsknapper | Konfigurer varslingshandlinger

For Nougat-brukere, må du først kontrollere at Nougat Notification- alternativet er aktivert , så du kan tilpasse disse handlingene i varslingssenteret ved å trykke på Mer (ooo) | Globale innstillinger | Tilpass menyer | Konfigurer handlingsknapper | Konfigurer Wear / Nougat Notification Actions .

    Se også