Hva er utboksmappe?

Når du sender en e-post, vil den bli levert i henhold til nettverksforbindelse og mottakerens postsystemtilgjengelighet. Inntil e-posten er fullstendig levert, vil den forbli i Utboks. Hvis du mister forbindelsen, prøver BlueMail automatisk å sende på nytt når tilkoblingen er gjenvunnet. Når posten er sendt, vil den flytte til Sendt og Utboks blir slettet fra denne posten.

Du kan vise mappene dine ved å: Sveip fra venstre kant eller ved å trykke på øverste venstre hjørnelogo, og velg ønsket konto. Velg Utboks

    Se også