Slik fjerner og leser du en konto

Fjern en konto

Du kan fjerne kontoen din ved å trykke på Mer ... | Ulike kontoinnstillinger | pek på kontoen du vil slette | Rediger konto | Fjern konto | Bekreft med OK

Legg til en konto

Du kan legge til din konto ved å trykke på Mer ... | Ulike kontoinnstillinger | Legg til konto (+) | Legg til annen konto :

  • Hvis du finner leverandøren din i listen, trykker du på leverandøren | Skriv inn e-post og passord | Neste .
  • Hvis du ikke finner leverandøren i listen, trykker du på Øvrig e-post | Skriv inn e-post og passord | Neste | Velg type protokoll hvis det er aktuelt (IMAP / POP3 / Exchange) .

Hvis trinnene ovenfor ikke fungerte for deg, eller du har en spesiell konfigurasjon for e-postserveren din, kan du legge til konto manuelt .

    Se også