Slik fjerner du en kontakt fra Auto-Complete

For å fjerne en kontakt fra automatisk fullføring, trykk på Mer ... | Rediger profil, grupper og kontakter | Kontakter | Søk etter kontaktpersoner .

Herfra har du to alternativer. Enten kan du fjerne kontakten fra å vise i autofullføringslisten eller fjerne kontakten helt.

  • Hvis du vil fjerne kontakten fra å vises i autofullføringslinjen, uten å slette denne kontakten, må du deaktivere Vis denne personen i autofullfør .
  • For å fjerne denne kontakten helt, vennligst trykk på 3 dotmenyen | Slett | Ja .

    Se også