Hva er Reply Header Style?

Når du svarer på en e-post, vises den opprinnelige posten ofte med en preamble som gir noen kontekstuell informasjon om den posten.

Det er to vanlige stiler:

  • Mobile Headers (Gmail Style) - Den ene BlueMail brukes så langt, og er i hovedsak en en liner som erklærer hvem som sendte den originale posten og når.
  • Fullt overskrift (Outlook Style) - En mer utarbeidet stil, hvor avsender og mottakere vises hver som en overskrift.

    Se også