Hvordan endrer jeg skriften, fargen eller formater mens du er i komposisjon?

For å endre utseendet på utgående e-postmeldinger i BlueMail, trykk på det grå rektangelet med et pilikon rett under og til høyre for Emnelinjen.

Du kan trykke på pilikonet igjen for å skjule denne verktøylinjen.

Google Play Rich Text

I tillegg til B I og U utfører de ekstra ikonene følgende funksjoner:

| Modig | Fet | | Kursiv | Kursiv | | Understrek | Understreke | | Tekststørrelse | Øk tekststørrelsen <| | typeset | Endre skrifter | | Tekstfarge | Endre tekstfarge | | Sett inn bilde | Sett inn bilde | | link | Legg til hyperkobling |

    Se også