Hvordan ser du status for sendte meldinger?

Øverst på e-postlisten har du en søkeboks, under den boksen ser du en statuslinje for live. Når du sender en e-post, kan du se det er live status.

Emails som ikke sendes, kan enten vises i Utboks- mappen (for forbigående feil) eller Utkast- mappen for permanente feil vi mottar fra e-postleverandøren din.

    Se også