Hvordan sende / motta krypterte meldinger ved hjelp av APG / PGP app?

For å sende en kryptert melding må du ha mottakerens offentlige nøkkel. For å motta en dekryptering av en kryptert melding, må den opprinnelig krypteres ved hjelp av din offentlige nøkkel.

Du kan kontrollere nøkkelinnstillingene dine i APG gjennom Kontakter | Mine Nøkler | Velg nøkkelen | Rediger .

For sikkerhetshensyn er det sikrere å ha separate nøkler for å signere og kryptere meldinger, selv om du kan bruke samme nøkkel for begge formål.

Du trenger ikke å spesifisere mottakeren spesifikt til BlueMail for å gjenkjenne dem som mottakere for kryptert post, men e-postadressen deres må være knyttet til deres offentlige nøkkel på APG.

Merk: En "Key not Found" dekrypteringsfeil forekommer mest sannsynlig fordi meldingen ikke ble kryptert ved hjelp av din offentlige nøkkel, eller at du ikke lenger har tilgang til den tilsvarende private nøkkelen.

    Se også