Kan ikke koble til server (Error 3011)

Denne feilen betyr at enheten din ikke kan koble til leverandørens e-postserver. Det kan være alt fra intet nettverk, intermitterende eller ustabilt nettverk, eller til og med en god Internett-tilkobling generelt, men manglende evne til å nå den spesifikke leverandørens mail-server.

De vanligste løsningene er:

  • Bytter nettverk fra WiFi til mobil eller omvendt.
  • Bruk av et annet WiFi-nettverk.
  • Starter telefonen på nytt.

    Se også