Er det mulig å jobbe med WiFi-modus bare? Fungerer det i offline modus?

BlueMail fungerer bra med WiFi, 3G og andre mobilnett, og også offline!

    Se også