Wat zijn de geavanceerde accountinstellingen?

Ga naar: om toegang te krijgen tot de geavanceerde instellingen van uw account:

Meer ... | Verschillende accountinstellingen | Tik op het account | Geavanceerde accountinstellingen

De opties zijn als volgt:

  • Altijd BCC - voeg automatisch een adres toe aan BCC.
  • Toon altijd CC / BCC in Compose - Toon standaard CC / BCC-lijnen.
  • Gebruik veel belang - Voeg hoog belang toe als standaard.
  • Leesbevestiging inschakelen - Standaard leesbevestiging toevoegen.
  • Verzonden berichten niet toevoegen - Schakel deze functie in als u dubbele e-mails in uw map met verzonden items krijgt.

    • Opmerking: dit is niet relevant voor de meeste accounttypen zoals Gmail, Outlook en is mogelijk grijs (niet beschikbaar).
  • Koptekststijl verzenden - Mobiele kopteksten (Gmail-stijl) / Volledige kopteksten (Outlook-stijl).

    Zie ook