clusters

  • Wat zijn serviceclusters en hoe deze te gebruiken?
  • Wat zijn clusters?
  • Hoe kan ik kiezen welke e-mails geclusterd worden?
  • Hoe verander ik Clusterinstellingen?