Hoe Multi Edit-acties configureren?

Om Multi Edit Actions te configureren, tikt u in Mail View op Meer ... | Algemene instellingen | Pas menu's aan Actie-knoppen configureren Multi bewerk acties configureren .

Selecteer 4 Acties.

Reeds geselecteerde acties worden Greyed Out.

| | Verwijderen | | | Archief | | | Markeren als gelezen / ongelezen | | | Star / Unstar | | | Verplaatsen | | | Markeer alles | | | Gereed / Ongedaan gemaakt |

    Zie ook