Hoe een account te verwijderen?

U kunt een account verwijderen met: Meer | Verschillende accountinstellingen | tik op het account dat u wilt verwijderen | Account bewerken | Account verwijderen | Bevestig met OK .

    Zie ook