Mappen maken, hernoemen of verwijderen?

Als u een map wilt maken, hernoemen of verwijderen, tikt u op Meer ... | Accounts | Kies Account | Mapbeheer en kies:

  • Map maken - Voer een mapnaam in en tik op OK
  • Map hernoemen - Kies map om te hernoemen, voer een nieuwe naam in en tik op OK
  • Map verwijderen - Kies de map die u wilt verwijderen en bevestig door op YES te tikken (of annuleer de bewerking door NO te tikken)

Opmerkingen:

IMAP- en Exchange-accounts - Mapbewerkingen worden gesynchroniseerd met uw mailserver. Als u dus een map maakt, hernoemt of verwijdert, voert BlueMail dezelfde bewerking uit op de server.

POP3-accounts - mappen zijn lokaal en bestaan ​​alleen op uw apparaat. Als u een map maakt, hernoemt of verwijdert, bestaat deze alleen in BlueMail op dat apparaat.

BlueMail Maak een map

    Zie ook