Hoe verander ik Clusterinstellingen?

Toegang krijgen tot de geavanceerde functies en aanpassen hoe clusters zich gedragen in de hoofdweergave:

Tik op Meer ... | Algemene instellingen | Conversaties / clusters . Onder Clusters - Hoofdweergave, vindt u instellingen om aan te passen hoe clusters zich gedragen in de hoofdweergave.

  • Gehele cluster weergeven bij klikken - Als u op een e-mail klikt in de weergave van de e-maillijst wordt de lijst met clusterberichten geopend.
  • Bewerkingen uitvoeren op gehele cluster - Bewerkingen die worden uitgevoerd in Multi-bewerking zullen het hele cluster beïnvloeden.
  • Bevestig voordat u met Clusters werkt - Schakel een bevestigingskennisgeving in voordat u een actie op een cluster uitvoert.

    Zie ook