Hoe de acties van de onderste balk te configureren?

Om de acties in de onderste balk te configureren, tikt u op Menu met 3 stippen in Mail View | Meer opties | Configureer Menu .

U moet 4 acties instellen. Reeds geselecteerde acties worden grijs gemaakt.

Reeds geselecteerde acties worden Greyed Out.

| later | Snoozen + | | Later standaard | Snooze Standaard | | Gedaan | Gereed / Ongedaan gemaakt | | Markeren als gelezen | Markeer lezen | | Ongelezen | Markeren als ongelezen | | Archief | Archief | | uitschot | Verwijderen | | Allen beantwoorden | Allen beantwoorden | Antwoord | Antwoord | | Vooruit | Doorsturen | | verhuizing | Verplaatsen | | Ster | Star / Unstar | | Spam | Block | | Snel antwoord | Snelle antwoorden |

Een andere manier om toegang te krijgen tot de instellingen is door naar: Meer ... | te gaan Algemene instellingen | Pas menu's aan Actie-knoppen configureren E-mail Bottom Bar-acties configureren

    Zie ook