Hoe een e-mail markeren als gelezen / ongelezen? Hoe de status van het bericht wijzigen?

Als u een e-mail als gelezen / ongelezen wilt markeren, veegt u naar links in het e-mailbericht en kiest u Markeren als gelezen / Markeren als ongelezen .

    Zie ook