Wat is de pijl op de avatar / afbeelding van de afzender? Hoe een post met hoge prioriteit markeren?

E-mail heeft een header met prioriteit en stelt deze te hoog in. Sommige clients (bijv. Outlook) tonen speciale markeringen (bijv.!) Voor e-mails met een hoog belang.

BlueMail markeert e-mails met hoge prioriteit met een blauwe cirkel en een pijl omhoog met in.

U kunt ook e-mails met hoge prioriteit verzenden vanuit BlueMail.

    Zie ook