Hoe kan ik het lettertype, de kleur of de indeling wijzigen tijdens het opstellen?

Als u de weergave van uitgaande e-mails in BlueMail wilt wijzigen, tikt u op de grijze rechthoek met een pijlpictogram net onder en rechts van de onderwerpregel.

U kunt nogmaals op het pijlpictogram tikken om deze werkbalk te verbergen.

Google Play Rich Text

Naast B I en U voeren de extra pictogrammen de volgende functies uit:

| Stoutmoedig | Vet | | Cursief | Cursief | | Onderstrepen | Onderstrepen | | Lettergrootte | Tekstgrootte vergroten <| | Zetten | Verander lettertypen | | Tekst kleur | Tekstkleur wijzigen | | Voeg afbeelding in | Afbeelding invoegen | | hyperlink | Hyperlink toevoegen

    Zie ook