Wat is de map Trash / Archive? Wat is het verschil tussen verwijderen en archiveren? Wat is archief?

Archief bewaart de e-mail meestal in de Archiefmap, voor toekomstige referentie. Door Verwijderen wordt meestal de e-mail in een map Prullenbak geplaatst, die periodiek wordt opgeschoond en die ook op verzoek handmatig kan worden verwijderd. U kunt beide mappen openen vanuit het deelvenster Mappen.

U kunt uw mappen bekijken met: veeg vanaf de linkerrand of door op het logo in de linkerbovenhoek te tikken en het gewenste account te kiezen. Kies Prullenbak / Archief .

    Zie ook