Jakie są 3-kropkowe opcje menu w trybie tworzenia?

Na górnym pasku menu z trzema kropkami w trybie komponowania dostępne są następujące opcje:

  • Dołączyć plik
  • Zrobić zdjęcie
  • Dodaj Cc / Bcc
  • Ustaw wysoki priorytet
  • Włącz potwierdzenie odczytu

Komponować

    Zobacz też