Jakie są kolory dla kont? Jak zmienić kolor konta?

Aby wizualnie zidentyfikować, do którego konta należy każda poczta, przypisujemy kolor na konto. Ten kolor pojawia się w Unified Inbox na pocztę, identyfikując stan Read (pusty) / Unread (filled).

Możesz zmienić kolor Konta, przechodząc do Więcej | Różne ustawienia konta | dotknij konta, które chcesz zaktualizować | Edytuj konto | Kolor konta | Wybierz kolor i OK.

    Zobacz też